CYFROWA
BANIALUKA

Zespół artystyczny:


Zenobiusz Zwolski

Zenobiusz Zwolski

scenografia | reżyseria | dyrektor naczelny i artystyczny | dyrektor artystyczny

Zenobiusz Zwolski (18 X 1916 - 25 III 1996) - Dyrektor Teatru Lalek  Banialuka 1947-1951

Zenobiusz Zwolski (18 X 1916 Palonki k. Buska - 25 III 1996 Bielsko-Biała), artysta plastyk, współzałożyciel Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Sosnowcu, w 1936 roku rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował pod kierunkiem profesorów: Władysława Jarockiego i Stefana Filipkiewicza (malarstwo), Kazimierza Sichulskiego (rysunek) i Xawerego Dunikowskiego (rzeźba). Dyplom na ASP uzyskał w latach pięćdziesiątych. W 1945 roku pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego, potem w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Katowicach. W czerwcu 1945 został przez ten urząd oddelegowany do Bielska. Tu włączył się w organizowanie bielskiego oddziału ZPAP  i współorganizację pierwszej w Bielsku powojennej wystawy prac malarskich. Od 1947 roku był nauczycielem rysunku w miejscowej szkole plastycznej, w 1947 też - jako działacz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -  wspólnie z Jerzym Zitzmanem założył  Teatr Lalek Banialuka. Był jej pierwszym dyrektorem (naczelnym w l. 1947-51, naczelnym i artystycznym w l. 1950-51), reżyserował, tworzył scenografie, występował na scenie. Po 1951 roku zajął się malarstwem, działał w filii P.P Pracowni Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, a także w Związku Polskich Artystów Plastyków; od 1967 roku stale współpracował z grupą malarzy Beskid.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl