CYFROWA BANIALUKA
TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU BIAŁEJ

W beczce chowany

Data premiery: 13-05-2007

Dramat W beczce chowany Roberta Jarosza przy użyciu poetyckiej metafory opowiada o konsekwencjach wychowywania dziecka „pod kloszem” w odgrodzeniu od zła i niebezpieczeństw, w braku zrozumienia zewnętrznego świata. Pokazuje zagubienie młodego człowieka wynikające z braku dialogu z rodzicami i braku wskazania życiowych wartości. 
Realizacji tego trudnego tematu podjął się Bogusław Kierc – reżyser, poeta, aktor, znany z przedstawień poruszających ważne tematy etyczne, towarzyszą mu Danuta Kierc – scenograf i Jacek Wierzchowski – kompozytor. Prosta, ale niezwykle sugestywna scenografia podkreśla sensy, wymiar symboliczny ma także współistnienie planu aktorskiego z lalkowym. Muzyka współgra z emocjami i kreuje nastroje. Aktorzy grający w spektaklu stworzyli znakomite, pełne i przejmujące kreacje. Powstało przedstawienie bogate w metafory, skłaniające do myślenia i dające szerokie pole interpretacji. Twórcom spektaklu  udało się nie tylko zbudować mądrą wypowiedź sceniczną, ale także nawiązać intymny dialog z widownią.
Poza główną fabułą – opowieścią o pozostawionym sobie samemu dziecku i niedorastających do roli przewodników życiowych rodzicach, przedstawienie porusza wiele innych wątków. Są nimi m.in. problem zła, winy, kary, odpowiedzialności, miłości, obecności Boga. Spektakl nie daje przy tym jasnych odpowiedzi, zadaje pytania, skłania do refleksji. Obok tej realizacji nie da się przejść obojętnie. 
Prapremierowym przedstawieniem W beczce chowany Teatr Lalek Banialuka otwiera nowy cykl prezentacji teatralnych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich, otwarcie mówiących o skomplikowanych kwestiach współczesnego świata. Stawiamy sobie za cel stworzenie przyjaznej przestrzeni dialogu pomiędzy twórcami i widzami. 
W repertuarze tak pomyślanego cyklu znajdą się przedstawienia oparte na ambitnej współczesnej dramaturgii, dotykające problemów nurtujących dzisiejszą młodzież. Dramat Roberta Jarosza otrzymał Nagrodę specjalną w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w 2006 roku.

 

27-10-2007

    • Udział w V Międzynarodowym Festiwalu Wyszehradzkim we Wrocławiu – prezentacja przedstawienia "W beczce chowany" Roberta Jarosza w reżyserii Bogusława Kierca - Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek

09-11-2007

    • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY III w Poznaniu – prezentacja przedstawienia "W beczce chowany" Roberta Jarosza w reżyserii Bogusława Kierca - Poznań, Teatr Animacji

03-06-2008

    • Udział w VI Warszawskim Pałacu Teatralnym – prezentacja przedstawienia "W beczce chowany" Roberta Jarosza w reżyserii Bogusława Kierca - Warszawa, Teatr Lalka

25-10-2008

    • Udział w 3. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Lalka też człowiek" w Warszawie – prezentacja przedstawienia "W beczce chowany" Roberta Jarosza w reżyserii Bogusława Kierca - Warszawa, Teatr Lalka

Plakaty, afisze

NazwaPobierz
W_beczce_chowany-afisz_2007.jpg

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl