CYFROWA
BANIALUKA

Król umiera

Data premiery: 03-04-2009

„Król umiera” Eugène Ionesco to kolejna propozycja Banialuki z cyklu prezentacji poruszających istotne problemy współczesnego świata, otwierających przed realizatorami wielorakie możliwości interpretacyjne i inscenizacyjne. Reżyserem spektaklu jest François Lazaro, francuski reżyser teatralny, twórca wielu nowatorskich w formie przedstawień, autor głośnego spektaklu Banialuki „Samotność”.
„Król umiera” w jego interpretacji to traktat o człowieku, jego wielkości i upadku, pogrążeniu się we władzy, dającej złudne poczucie bezgranicznej nietykalności i nieprzemijalności. Moment rozbicia tej ułudy, gwałtowny biologiczny upadek jednostki, nieuchronność degradacji umysłu i ciała, nieodwracalna samotność człowieka w obliczu ostateczności, interesują twórcę szczególnie. 
W spektaklu wywołuje obraz Króla – Tyrana, ucieleśnionego przez ogromną lalkę, której kształt daje wyobrażenie absolutu władcy. I zderzając tę figurę olbrzyma z postacią aktora, jego alter ego, pokazuje nieuchronny proces przechodzenia z życia w śmierć, schyłek Władcy i jednocześnie schyłek Człowieka. Z obrazu kolejnych stadiów rozpadu osobowości i fizyczności tyrana wyłania się głęboki wymiar etyczny dzieła – marności wszelkich doczesnych atrybutów wobec obnażającej istotę ludzką śmiertelności.
Scenografia umiejscawia rzeczywistość sceniczną poza wymierną czasoprzestrzenią. Zabieg ten dobitnie uwypukla uniwersalizm treści przedstawienia – ponadczasowy problem władzy i jej zdeformowanych form, małości człowieka podporządkowanego cyklom biologii, ale także fenomenu odradzania. Plastyczność form, lalek, ludzkich postaci, sugestywna, energetyczna muzyka kreują niezwykły, pociągający, metaforyczny świat. Tworzą widowisko wyraziste, oryginalne, oddające ekspresyjność teatru absurdu Ionesco.

 

22-10-2009

  • Udział w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora

05-05-2010

  • Udział w XXI Gliwickich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Gliwice, Ruiny Teatru Miejskiego

22-05-2010

  • Udział w udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Scena na Piętrze

17-06-2010

  • Udział w V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro (Lublin, Art Studio, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej "Chatka Żaka"

29-09-2010

  • Udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Bábkarská Bystrica 2010 w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Słowacja, Bańska Bystrzyca, Opera Narodowa

PowrótDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

www.250teatr.pl